به گزارش سینما خانه؛ در نمایش «به وقت پازولینی» به نویسندگی و کارگردان آرش سنجابی؛ الناز اسمعیل زادگان، ایمان اصفهانی، پگاه الله وردی، صبا ایزد پناه، گلشید بحرایی، الهام حسینی، محدثه حیرت، مهرداد سنجابی، آرش سلیمانی، مونا شناس، سونیا شیرازی، محمدرضا عیوضی، بهمن قهرمانی، نیلوفر لاری پور، شقایق مهدی پور، علیرضا میرزا محمد علی، رازیما میرزایی به ایفای نقش می پردازند.

در خلاصه این نمایش آمده اس: فصل عصبیت، فصل پلشتی، فصل خون!!

سینماخانه / ا.ش شهابی