بلا حدید دختر محمد حدید برج ساز مرفه آمریکایی فلسطینی، یک اینفلوئنسر و مدل است. او موضع ضد اسرائیلی خودش را چند سالی است که علنی کرده است. او اسرائیل را رژیمی آپارتاید خطاب کرده و یهودیان اسرائیل را استثمارگر می‌داند.

حدید در مصاحبه‌ای با نور تقوری گفت: خیلی از برند‌ها هستند که دیگر با من کار نمی‌کنند، خیلی از رفقایم نیز به من پشت کرده‌اند. من در یک جمعی، هفت سال هر جمعه شب در کنار یکدیگر بوده‌ایم، اما آنها امروز مرا در خانه‌های خود راه نمی‌دهند.

بلا حدید در چند سال اخیر سعی داشته است تا طرف دیگر بحران فلسطین را که اکثر رسانه های غربی پوشش نمی دهند را بیان کند. او در ادامه افزود: من وقتی از مظلومیت مردم فلسطین می‌گویم اشاره دارم به سالمندانی که هیچوقت آزادی فلسطین را نخواهند دید و کودکانی که آرزوی یک زندگی زیبا را دارند.

حدید در مصاحبه‌ای دیگر یا نشریه GQ گفت: طلاق پدر و مادرم سبب شده بود تا من با فرهنگ اسلام آشنا نشده باشم، این حقیقت مرا غمگین و تنها کرده بود. من دوست داشتم که یک مسلمان باشم و آداب و رسوم اسلام را سر لوحه زندگی‌ام قرار دهم.

منبع: سوره سینما