تئاتر
کد خبر : 38700
شنبه - ۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۰

نگاهی به نمایش “برادرها می میرند”

“برادرها می میرند” درباره ی یک تصمیم است و تاثیرات آن برروح و روان آدم ها. تصمیمی که در بزنگاه نیستی نطفه می بندد، بی خبر از آنکه سرنوشت، فنا را به بقا تبدیل می کند و نتیجه را به شکلی تام و تمام در هم می ریزد. نمایشی است در باب یکی از مسائل کمتر بیان شده ی پس از جنگ که با زبانی ملودراماتیک،موفق می شود تماشاگرانش را با قصه ای دردمندانه همراه سازد و خوشبختانه به ورطه شعار نلغزد. این اجرایی است از گروهی به لحاظ سنی جوان اما مهیا و فراهم که به روی صحنه آمده اند تا روایتگر برخوردهای باژگونه ای باشند که پیامد هرجنگ خانمان سوزی است و چشمان اشک آلود تماشاگران گواهی است بر توفیق تلاش آنها هر چند که پایانش به مدد مصلحت اندیشی های همیشگی دست خوش تغییری باشد که از زهر حقیقی آنچه در واقعیت گذشته بکاهد.
اثری که در اجرا به مراتب جلوتر از متن حرکت می کند و بسیاری از محدودیت های نگارشی را به مدد خلاقیت های کارگردانی و جذبه حضور بازیگرانش به فرصت مبدل می سازد.

سینماخانه / حمید عبدالحسینی