حاتمی کیا پس از دیدن فیلم جدید مهدویان، او را در آغوش کشید و با تبریک ساخت این فیلم گفت که از دیدن «ماجرای نیمروز» واقعا لذت برده است.

منبع : برنا