شراره درشتی بازیگری که از بیماری سرطان بهبودی پیدا کرده بود دوباره به علت این بیماری در بیمارستان بستری شد.

منبع: برنا