طبق این تفاهم نامه مقرر شد در سال اول این همکاری مشترک، ۱۰ اثر داستانی موسسه سوره مهر توسط باشگاه فیلم سوره اقتباس شده و به طرح‌های تصویری برای تولید فیلم سینمایی، سریال یا تله‌فیلم تبدیل شود.

بر همین اساس دو کتاب «زن آقا» و «دسته یک» نخستین کتاب هایی هستند که اقتباس آنها آغاز شده است. طرح سریال تلویزیونی بر اساس کتاب «زن آقا» توسط محدثه پیرهادی درحال نگارش است و طرح سریال تلویزیونی بر اساس «دسته یک» را نیز احمد حیدریان به رشته تحریر در می‌آورد.

گفتنی است کتاب زن آقا به قلم زهرا کاردانی کتاب درباره سبک زندگی خانواده های جامعه روحانیت است. کتاب دسته یک نیز بازروایی خاطرات شب عملیات به قلم اصغر کاظمی که در مورد تحسین رهبر انقلاب نیز واقع شده و به چاپ هفدهم رسیده است.

منبع: سوره سینما