در این دیدار گروهی، حضور  کارگردانان جوان در سینما، همکاری با تهیه‌کنندگان حرفه‌ای و لزوم ارتباط هر چه بیشتر با نسل قبلی کارگردانان سینما بررسی خواهد شد.

همچنین در مورد راهکارهای صنفی در ارتقای کیفی صنعت سینما توسط نسل جوان کارگردانان گفتگو می‌شود.

منبع: برنا