به نقل از روابط ‌عمومی انجمن صنفی عکاسان سینما، شنبه ۲۲ مهرماه مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران برگزارشد و رای‌گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس به ترتیب صورت گرفت.

علی نیک‌رفتار وحسن شجاعی با آرای مساوی نفر اول و دوم، محمد فوقانی نفر سوم، ایران انتظام و مهدی حیدری با تعداد آرای مساوی نفرات چهارم و پنجم شدند. حسن هندی به عنوان علی‌البدل اول و امیرعابدی علی‌البدل دوم انتخاب شدند. لیلا خوش‌کنار به عنوان بازرس اصلی و نازنین سلامیان علی‌البدل بازرس انجمن صنفی عکاسان سینما معرفی شدند.

همچنین در تاریخ هشتم آبان‌ماه اولین جلسه داخلی هیات مدیره برگزار و تعیین سمت‌ها به شرح زیر انجام شد:

محمد فوقانی (رئیس)، حسن شجاعی (نایب رئیس)، امیر عابدی (دبیر)، مهدی حیدری (خزانه دار)، ایران انتظام (سخنگو) و لیلا خوش‌کنار (بازرس) و علی نیک‌رفتار (عضو هیات مدیره).

منبع: سوره سینما