منوچهر هادی در صفحه شخصی خود نوشت:

“سعید راد عزیز :

خودت دوست داری بچه ها سعید جون صدات کنن.

سعید جون:

اگر به هر دلیلی این همکاری به سلیقه شما خوش نیامده و خاطر زیبای شما را آزرده، من تمام قد به احترام شما، مهربانیهایت و سابقه درخشانت در حوزه بازیگری می ایستم و فقط، به خاطرات خوبی که در پشت صحنه با شما داشتم فکر میکنم.

هر نقدی به سریال دل و بازی شما هست اشکال من است و این را می پذیرم.

با تمام وجودم و همه تلاشم سریال دل را ساخته ام و پای کارم چه خوب چه بد ایستاده ام.

از همه کسانی که به هر دلیلی با سریال دل ارتباط برقرار نکردند هم عذر خواهی می کنم.

منوچهرهادی”

سینماخانه / ا.ش شهابی