خطرات و نا امنی های فضای مجازی مخاطراتی دارد که بازیگران و چهره های شناخته شده مدام در تکذیب و تایید مطالب منتشر شده از خودشان در این محیط هستند.

از سارا خوئینی ها چندی  پیش عکسی دست به دست شد که برایش دردسرساز شد و باعث شد او در این باره واکنش داده و شایعات مرتبط با کشف حجاب یا مهاجرتش را تکذیب کند.

سارا خوئینی ها در این خصوص نوشت: از آنجایی که در طول ۳۰ سال فعالیت ام اصولاً از حواشی به دور بوده ام و علاقه ای هم به حاشیه سازی نداشته و ندارم

پس از دیدن خبری که با استفاده از عکس استوری بنده گذاشته شده بود ،ترجیح میدادم سکوت کنم که اصولا ایجاد همهمه کار من نیست

عکسی که در استوری مشاهده کردین بدون هیچ قصد و نیتی گذاشته شد و هرگونه خبر در رابطه با کشف حجاب و مهاجرت به خارج از کشور را تکذیب میکنم !

منبع: برنا